Kişisel Verilerin Korunması
EFLATUNWOOD ÜYELİK PROGRAMI KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU

İnterbenz Dış. Tic. Ltd. Şti (“eflatunwood” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, eflatunwood Üyelik programı (-işbu sadakat programı zaman içerisinde farklı isimlerle de anılabilecektir-) dâhilinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

eflatunwood, KVKK gereğince, www.eflatunwood.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi, hedefleme ve yeniden hedefleme yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması, yasal mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, eflatunwood ve eflatunwood ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan faydalanabilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amacıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, kıyafet verisi, araç plakası ve görüntüsü verileri, aile bireyleri verisi, eflatunwood tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığınızı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz işbu form ile rızanız alınmak suretiyle, KVKK’da açıklandığı çerçevede ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve/veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; eflatunwood olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişiler[1], her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olan diğer üçüncü kişiler ve Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Viber, BİP ve benzeri sosyal medya kanalları ve bunların sahibi olan firmalar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, aktarabilecek, devredilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

a) Şirket’in hakim ortağının diğer iştirakleri Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren şirketler,

b) Uzman CRM başta olmak üzere eflatunwood adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik / müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar,

c) Alt yapı sağlayıcıları, hizmet alınan lojistik, çağrı merkezi ve danışman gibi çözüm ortakları ve bu alanda hizmet veren firmalar

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortam, web sitemiz, mobil uygulamalarımız, mağazalarımızdan yaptığınız alışverişler, mağaza ve/veya işyerlerimizi ziyaretleriniz, çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, pazar araştırma şirketleri ve trafik yahut müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler ve elektronik posta ve/veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.

Eflatunwood a ait olan www.eflatunwood.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.eflatunwood.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.eflatunwood.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.eflatunwood.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.eflatunwood.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
www.eflatunwood.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

eflatunwood, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve korunmasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.
Bu kapsamda eflatunwood Üyelik programına dâhil olarak eflatunwood ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Ticari Elektronik İleti onayı vermeksizin ve eflatunwood Üyelik programına dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi/hizmetlerimizi mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir.

Buna mukabil, eflatunwood Üyelik programı üyelerine özel avantajlar sunduğundan, eflatunwood Üyelik programına dâhil olmanız halinde bu avantajlardan yararlandırılabilmeniz adına kişisel verilerinizin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetler kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesinin gerekli olduğunu belirtmek isteriz.

HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız, Şirket’in mevzuattan ve işbu Form’dan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
eflatunwood’un mevzuattan ve işbu form’dan doğan hakları saklı kalmak üzere, KVKK’da belirtilen, yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren imzalı talebinizi; “Çamlık Mah. Tütün Sk. No:29/11 34774 Ümraniye-İSTANBUL” adresine bizzat elden veya info@eflatunwood.com adresine kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemimizde kayıtlı bulunan e- posta adresinizi kullanmak, sistemde kayıtlı cep numaranız üzerinden çağrı merkezini aramak suretiyle iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde eflatunwood Üyelik programından çıkarılacağınızı ve bu kapsamda eflatunwood Üyelik programının sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında eflatunwood tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda formda ve aşağıda belirtilmiş yöntemlerle irtibata geçilmesine eflatunwood Üyelik programına www.eflatunwood.com üzerinden yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen “onay kodu”nu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.
* Telefon, elektronik arama makineleri
* SMS ve MMS
* E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi
* Web Push ve Mobile Push
* Whatsapp, Viber, BİP
İşbu “Bilgilendirme ve Açık Rıza” formunda bahsi geçen, tarafıma mağazada gönderilecek “onay kodu” nun, eflatunwood tarafından doğrudan ve/veya eflatunwood’un işbirliği yaptığı üçüncü kişiler aracılığı ile gönderilebileceğini biliyorum. Şirket’e vermiş olduğum bilgilerimin, Şirket’e tarafımca yapılan beyana uygun, doğru ve eksiksiz bilgilerim olduğunu; bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Şirket’e derhal yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bilgilendirme Metnini, Haklarımı okudum, anladım ve bilgilendirildim.

İNTERBENZ DIŞ TİC LTD ŞTİ EFLATUNWOOD
Çamlık Mah.Tütün Sk. No:29/11 34774 Ümraniye /İSTANBUL
Telefon: +90 216 3404595
Faks: +90 216 3404590
E-posta: info@eflatunwood.com
MERSİS No: 0478051295600018
Sicil No: 689141
www.eflatunwood.com

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart